top of page

Food Drive - COVID crisis

1
1 - Copy

Event Organizers

manju and arun.jpg

Arun and Manju

Muscat, Oman

sudha 2.jpg

Sudha Kangadharan

Chennai, India

sarah.jpg
john.jpg

Sarah Vaidhyanathan

Chennai, India

Johnson and Shareen

Feed of Love

Chennai, India

danny.jpg

Juswanth Daniel

Chennai, India

Uncle Paul

Little Drops

Chennai, India

gautam_edited.jpg
mahesh.jpg

Gautam Singampalli

San Jose, USA

Mahesh

Peace and Happiness

Chennai, India

Sponsors

Anand K
Anand N
Arun and Manju
Arunmohan
Ashok K
Ashok R
Dharani

Dharini and friends
Dinakar
Durai
Gautam
Hema
Hemalatha
KC Satheesh

Karthikeyan
Michael
Nithyanand
Pangaya Selvan

Prem
Premalatha
Raajesh

Rajasatish

Rajesh Devan
Ramanathan
Ramkumar
Seethalakshmi
Sivanand
Sudha

Swathika

Thamilarasi
Thiru
Vijayalakshmi
Vivekanandh

Ezhilmuthu

bottom of page